1. Onderzoek epilepsie bij kinderen

Onderzoek epilepsie bij kinderen

Onderzoekers aan de Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, bestudeerden de werking van artisanale cannabidiol preparaten bij 108 kinderen met epilepsie bij wie de farmaceutische medicijnen zonder effect bleven. De toevoeging van CBD aan de gebruikelijke therapie resulteerde in een vermindering van epilepsieaanvallen met meer dan de helft bij 39 procent van de deelnemers. Bij vier patiënten verdwenen de aanvallen volledig. De wetenschappers concludeerden dat de toediening van artisanale CBD een positief effect heeft op de behandeling van medicijnresistente epilepsie. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift “Epilepsy & Behavior” in februari 2018.

GW Pharmaceuticals toonde in eerdere onderzoeken al aan dat gestandaardiseerde natuurlijke CBD veilig en efficiënt is bij jonge patiënten met oncontroleerbare epilepsieaanvallen. Voor zijn product Epidiolex zal GW wellicht dit jaar nog goedkeuring krijgen van de Food & Drug Administration (FDA). Het zou het derde cannabisderivaat zijn dat door de FDA wordt goedgekeurd na dronabinol (Marinol), nabilone (Cesamet) en vloeibare dronabinol (Syndros). Alle drie de producten bevatten een synthetische vorm van THC. Epidiolex is een volledig plantaardig CBD product dat oraal wordt toegediend. De ontwikkeling van het product is geconcentreerd op de behandeling van ernstige medicijnresistente epilepsie bij kinderen, inbegrepen het Dravet-syndroom, Lennox-Gastaut syndroom (LGS), Infantiele Spasmen (IS) en Tubereuze Sclerose (TSC – erfelijk syndroom dat gepaard kan gaan met afwijkingen van de huid, de hersenen, de nieren en andere organen).

De onderzoekers stelden ook een verband vast tussen CBD en een verhoogde alertheid, verbetering van verbale expressie en sociaal contact, verbetering van het humeur, enz. Samengevat komt het erop neer dat artisanale CBD een efficiënte werking heeft bij epilepsie, met weinig noemenswaardige nevenwerkingen.

Onderzoek naar de werking van artisanale CBD is beloftevol maar momenteel eerder beperkt tot anekdotische data. In de hierboven vermelde studie werd de werking van Clobazam, een anti-epilepsie medicijn getoetst aan zijn wisselwerking met cannabidiol. De goede therapeutische werking van producten die uit cannabis gederiveerd worden was bijna 5000 jaar geleden al bekend bij de Chinezen en had tot de jaren 1930 een belangrijke plaats in de westerse farmacopee.

De volledige publicatie van de studie is vrij beschikbaar op:

http://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(18)30009-X/fulltext (Engels)

Bronnen:

http://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(18)30009-X/fulltext

https://www.gwpharm.com/epilepsy-patients-caregivers/patients

Wikipedia