ADHD, PDD NOS

Joske (2004) was altijd al een te druk kind. Toen hij voor het eerst naar school ging werden zijn ouders dan ook al na twee weken opgeroepen te verschijnen omdat hij de juf had geslagen. “Joske was erg lichamelijk, niet ‘opdrachtbereid’, maakte moeilijk contact met andere kinderen en was op deze school niet meer te handhaven!”

Er volgden tests die uitwezen dat Joske een lage IQ score had (70-80) en hij kreeg de diagnose PDD NOS (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified) en ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). PDD NOS is een soort verzamelterm voor allerlei symptomen die niet onder andere stoornissen te plaatsen zijn die in het autisme spectrum vallen. ADHD staat voor een aandachtstekort/ hyperactiviteitstoornis. Hyperactiviteit kan zich uiten door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en impulsiviteit. Joske werd naar een andere school verwezen waar in kleine groepen van 12 kinderen werd gewerkt in een strikte structuur. Dat ging gelijk veel beter!.

Hoog sensitief

Joske kreeg meer zelfvertrouwen en kon veel beter met andere kinderen spelen. Ook zijn IQ schoot ineens omhoog naar 113-120. Zijn ouders waren het daarom niet helemaal eens met de diagnose PDD NOS en ADHD, maar zagen in hun zoon meer een ‘hoog sensitief’ kind ook wel een ‘nieuwe tijdskind’ of ‘indigokind’ genoemd. Indigokinderen zijn gewone kinderen die nog sterk verbonden heten te zijn met waar ze vandaan komen.

Speed-pil

Erkenning van de eigenheid van het kind is een eerste stap; het kind voelt zich dan gezien in wie het is. De huisarts had weinig boodschap aan zo iets ‘zweverigs’ en wilde dat Joske “gewoon” Ritalin ging slikken. “Ach mevrouw, gewoon een paar pilletjes elke dag en dan is Joske weer een normaal kind, net als alle anderen”. Hun kind de rest van zijn leven aan een ‘speed- pil’ te koppelen om “net als alle anderen” te zijn was niet wat de ouders wilden. Ze hadden in hun omgeving al teveel nadelen gezien van constant Ritalin gebruik en gingen op zoek naar alternatieven.

Liever cannabis

Op internet kwamen de ouders het fenomeen wietolie tegen. Op mediwiet.nl werd uitgelegd hoe je dat zelf eenvoudig thuis kon maken van wat bladafval en kleine topjes. Er werd wat bladafval geregeld en daarvan werd wat olie gemaakt. Het ideale aantal druppels per dag vaststellen gebeurde in de vakantie. Bij drie druppels per dag werd Joske duidelijk high, dat was aan zijn ogen te zien. Hij had het dan over sterretjes, sterren en ruimteschepen, iets wat natuurlijk ook kon liggen aan zijn achtergrond als indigo kind, maar toch!

Minder snel boos

Uiteindelijk bleek één druppel ’s avonds voor het slapen gaan de beste dosering. Hij werd daar niet high van, maar sliep goed door, iets wat altijd een probleem was geweest. De volgende dag werd Joske goed uitgerust en helder wakker, hij was dan opgewekt, vaak net zo druk, maar toch meer opdrachtbereid. Alles ging wat soepeler, op school merkte men geen direct verschil, maar de ouders wel degelijk. Joske was socialer in de omgang, vertelde makkelijker over wat er die dag gebeurd was op school en werd minder snel boos. Joske merkte ook zelf de verandering op en ging uit zichzelf vragen om “zijn” druppel.

260 dagen rust en evenwicht

Tijdens het interview speelt Joske rustig met zijn Nintendo, legt me een spel uit en gaat af en toe naar buiten met vriendjes spelen. Zijn kleine zusje is veel drukker, klimt telkens op tafel, gaat daar op liggen rollen, wordt aan het waterverven gezet maar gooit al snel het bekertje water om. Doet eigenlijk van alles om aandacht te krijgen, waar Joske zijn eigen gangetje gaat. Volgens haar ouders heeft ze de gang van zaken met de druppels in de gaten en wil die óók! Haar ouders wachten daar liever mee, want ook al werkt wietolie nog zo goed voor Joske, helemaal niets gebruiken is altijd beter!

Over de drug Ritalin

Ritalin is gemaakt van methylfenidaat, een stof die lijkt op amfetamine. Het wordt onder verschillende namen verkocht zoals Concerta, Equasym, Medikinet en Ritalin. Het middel werkt bij gewone gebruikers als een pepmiddel en wordt daarom als drug gebruikt in de party- scene en valt mede daarom onder de opiumwet. Methylfenidaat werkt na een half uur. Ritalin blijft drie tot vier uur werkzaam, Concerta acht tot twaalf uur. Het is daarom belangrijk om het middel op gezette tijden in te nemen. Wordt het niet op tijd ingenomen dan treedt een afkick of rebound effect op waarbij de te bestrijden ADHD verschijnselen in heviger mate terugkomen. Omdat Ritalin iedere drie tot vier uur stipt op tijd moet worden ingenomen geeft dit juist bij kinderen vaak problemen.

Vertraagde pubertijd

Nadelige effecten zijn geconstateerd zoals vertraagde pubertijd, achterblijvende groei, gewicht toename en borstvorming bij jongens. In Amerika wordt gebruik door kinderen onder de zes jaar afgeraden vanwege een verhoogde kans op kanker. Daar wordt ook een waslijst aan mogelijke negatieve bijeffecten gerapporteerd zoals: koorts, huiduitslag, afsterven van bloedvaten, nervositeit, misselijkheid, duizeligheid, slaperigheid, verlies aan eetlust, soms uitmondend in anorexia nervosa, hoofdpijn, onregelmatige hartslag en variërende bloeddruk, buikpijn, geestelijke verslaving, depressies en psychoses. In Amerika bezoeken evenveel kinderen de eerste hulp ten gevolge van een overdosis Ritalin als volwassenen met een overdosis cocaïne.